هزاران زندانی در بزرگترین زندان افغانستان اعتصاب غذا کردند

زندان
Image caption اعتصاب غذا در زندان‌های افغانستان پیش از این نیز سابقه داشته است

هزاران زندانی در زندان پلچرخی کابل، بزرگترین زندان افغانستان اعتصاب غذا کردند.

عبادالله کریمی، سخنگوی ریاست زندان‌های افغانستان می‌گوید شماری از زندانیان از جمله زندانیان محکوم به اعدام خواهان وضع تخفیف در مجازات‌شان هستند و اکثریت دیگر خواهان عمومی شدن فرامین عفو ریاست جمهوری هستند.

آقای کریمی می‌گوید سه تا چهار هزار زندانی در زندان عمومی پلچرخی و زندان ویژه مجرمان وابسته به مواد مخدر پلچرخی اعتصاب غذا کردند.

او می‌گوید این اعتصاب از چهار روز به این سو آغاز شده اما زندانیان می‌گویند ده روز از آغاز اعتصاب‌شان گذشته است.

سخنگوی ریاست زندان‌های افغانستان به بی‌بی‌سی گفت شصت نفر از زندانیان نیز لب‌های‌شان را دوخته بودند که سی نفرشان زیر نظر پزشکان قرار گرفته و مداوا شدند و سی نفر دیگر هنوز در همان وضعیت هستند.

Image caption زندان پلچرخی بزرگترین زندان افغانستان است

ریاست جمهوری افغانستان در مناسبت‌های مختلف فرامین عفو را برای زندانیانی که میزان حبس‌شان کم است و جرایم‌شان نیز سنگین نیست، صادر می‌کند.

آقای کریمی می‌گوید اکثر اعتصاب کنندگان متهمان به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی هستند که مشمول فرامین عفو نمی‌شوند.

او تاکید دارد که خواست معترضان غیرقانونی است.

با این حال او می‌گوید گفت‌وگو و مذاکره با زندانیان معترض آغاز شده و شماری از زندانیان نیز به اعتصاب شان پایان داده‌اند.

آقای کریمی گفت تیم‌های صحی در زندان آماده ارائه هر نوع خدمات بهداشتی هستند.

Image caption در زندان پلچرخی حدود ده هزار زندانی نگهداری می‌شوند

'اعتصاب ادامه خواهد داشت'

حاجی خان، یکی از زندانیان معترض در تماسی تلفنی به بی‌بی‌سی گفت تا عملی شدن خواست‌های‌شان به اعتصاب‌شان ادامه خواهند داد.

به گفته او، انتقال زندانیان به ولایات اصلی‌شان، تخفیف مجازات محکومین به اعدام به حبس، تخفیف عمومی برای همه زندانیان بدون در نظر گرفتن مدت حبس و جرم، رهایی زندانیان بیمار به امراض صعب العلاج و زندانیان مسن، اجرای رهایی‌های مشروط برای زندانیان از مهمترین خواست‌های آنان است.

او همچنین می‌گوید اعتصاب کنندگان محکومین به جرایم مختلف سیاسی، جنایی و مواد مخدر هستند.

زندان پلچرخی در کابل، بزرگترین زندان افغانستان است که حدود ده هزار زندانی در آن نگهداری می‌شود. اعتصاب زندانیان در زندان‌های مختلف افغانستان از جمله این زندان پیش از این نیز سابقه داشته است.

مطالب مرتبط