دست‌کم سیصد کشته در حمله طالبان به غزنی

دست‌کم سیصد کشته در حمله طالبان به غزنی

وزارت دفاع افغاستان گفته، بیش از سیصد نفر، شامل غیرنظامیان، نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در جنگ غزنی کشته شده‌اند. پیشتر، گفته شده بود که بیمارستان‌های غزنی پر شده از اجساد و زخمی‌ها. طالبان، پنجشنبه شب به غزنی در جنوب کابل حمله کرد. درگیری ها، همچنان ادامه دارد. تاج الدین سروش، خبرنگار ما به دیدن کسانی رفته که خود را از غزنی به کابل رسانده‌اند.