پدر قربانی حمله انتحاری کابل: مراسم ختم و خیرات برگزار نمی‌کنم

افغانستان

منبع تصویر، Fareed Khoroush

توضیح تصویر،

پدر مدینه (نفر اول سمت راست) در کنار قبر دخترش.

اسماعیل لعلی، پدر مدینه لعلی که در حمله انتحاری به مرکز آموزشی موعود در کابل ابتدا زخمی و دیروز جان داد، می‌گوید که برای دخترش مراسم ختم و خیرات نخواهد گرفت.

او که امروز جسد دخترش را به خاک سپرد، گفت که هزینه ختم و خیرات را برای ادامه تحصیل چهار دانش آموز هم کلاسی مدینه و درمان قربانیان حمله انتحاری روز چهارشنبه گذشته مصرف خواهد کرد.

پدر مدینه به بی‌بی‌سی گفت که او بعد از حمله انتحاری برای پیدا کردن دخترش به شماری از شفاخانه‌های شهر کابل سر زده بود. او در جستجوی مدینه، همکلاسی‌های او را دیده بود که همه غرق در خون و تیکه و پاره شده بودند.

منبع تصویر، Fareed Khoroush

توضیح تصویر،

مدینه امروز به خاک سپرده شد.

او می‌گوید در آن زمان خودم بدنبال مدینه بودم و نتوانستم به کسی کمک کنم، در نهایت مدینه را پیدا کردم و تلاشها برای نجات جان او نتیجه نداد و مدینه دیروز جان داد.

او افزود روزی که بدنبال مدینه بودم متوجه شدم که شماری از همکلاسی‌های او از مناطق دور دست به کابل آمده بودند و نزدیکانش در این شهر نبودند، کسی را نداشتند که برای درمان آنان کمک کنند.

پدر مدینه می‌گوید که در این جستجو به او احساسی دست داده که به این افراد کمک کند و بعد از مرگ مدینه تصمیم گرفته که اگر زندگی هرکدام از این قربانیان را نجات دهد برای او مدینه‌ای دیگری است.

مدینه ۱۷ سال داشت و کلاس دوازدهم بود که در مرکز آمادگی کنکور موعود زخمی شد و بعد جان داد.

در این حمله انتحاری حدود ۵۰ نفر کشته و دست کم ۶۷ نفر زخمی شدند که همگی جوانان کمتر ازهجده سال بودند.

در اطلاعیه‌ای که خانواده لعلی نشر کرده، نوشته که "اینگونه از میان خون و خاکستر برمی‌خیزیم و دوباره تکثیر می‌شویم. هیچکس نمی‌تواند تحصیل و کسب دانایی را در ما متوقف کند. اگر یک نفر دانش‌آموز ما را بکشید، ما دست پنج تن دیگر را گرفته وارد مکتب و دانشگاه خواهیم کرد. ما دوباره از میان خون و خاکستر برمی‌خیزیم و به خِرد و دانایی سلام می‌دهیم. هیچکس نمی‌تواند ما را حذف کند."

توضیح تصویر،

اطلاعیه خانواده لعلی