کشمکش‌ها بر سر آتش‌بس در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش‌ها بر سر آتش‌بس در افغانستان

محمد اشرف اغنی، رئیس جمهوری افغانستان از فردا دوشنبه تا حدود سه ماه دیگر، با طالبان آتش‌بس مشروط اعلام کرد. طالبان هنوز درباره پذیرش آتش بس، اظهار نظر نکرده، اما پس از سخنرانی آقای غنی، اعلام کرد تعدادی از زندانیان‌اش را آزاد می‌کند. پیش از این هم در روزهای عید فطر، دولت افغانستان و طالبان آتش‌بس کرده بودند. اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد.