خطر بحران کم‌آبی در افغانستان

کم‌آبی در افغانستان وارد مرحله بحرانی شده است. مسئولین می‌گویند که سطح آب در بعضی از ولایت‌ها تا ۲۰ متر پائین رفته و اگر مشکل کم‌آبی حل نشود به مشکلی جدی‌تر از تروریسم و ناامنی تبدیل خواهد شد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.