خطر بحران کم‌آبی در افغانستان

خطر بحران کم‌آبی در افغانستان

کم‌آبی در افغانستان وارد مرحله بحرانی شده است. مسئولین می‌گویند که سطح آب در بعضی از ولایت‌ها تا ۲۰ متر پائین رفته و اگر مشکل کم‌آبی حل نشود به مشکلی جدی‌تر از تروریسم و ناامنی تبدیل خواهد شد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.