مشکل شناسنامه های جعلی در انتخابات افغانستان

مشکل شناسنامه های جعلی در انتخابات افغانستان

بی‌بی‌سی دریافته که شماری از "شناسنامه‌های جعلی" و برچسب‌های انتخاباتی را که "ائتلاف بزرگ ملی افغانستان" به‌دست آورده، در مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت شده است. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان مدعی است که بیش از ده هزار شناسنامه جعلی برای افراد خیالی و با هدف تقلب در انتخابات تهیه شده‌است. علی حسینی، خبرنگار ما برای بررسی این موضوع، به مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات رفته است. این گزارش را ببینید.