مهاجرت‌های ناشی از خشکسالی در غرب افغانستان

مهاجرت‌های ناشی از خشکسالی در غرب افغانستان

سازمان ملل می‌گوید بیش از بیست هزار نفر از ولایات بادغیس و غور افغانستان، به دلیل خشکسالی به هرات مهاجرت کرده‌اند. به گفته این نهاد، خشکسالی در دو سوم ولایات افغانستان احتمالا بیش از دو میلیون نفر را با کمبود شدید غذا روبرو می کند. محمد قاضی زاده، خبرنگار ما به اردوگاهی در حومه شهر هرات رفته و با خانواده‌ هایی که خشکسالی دار و ندارشان را از آنها گرفته، گفتگو کرده‌است.