درگذشت حقانی، رهبر قدرتمندترین بازوی نظامی طالبان

درگذشت حقانی، رهبر قدرتمندترین بازوی نظامی طالبان

گروه طالبان خبر مرگ جلال‌الدین حقانی، بنیانگذار ۷۹ ساله شبکه حقانی را تایید کرد. هنوز مشخص نیست که مرگ آقای حقانی چه وقت و کجا اتفاق افتاده، اما طالبان گفته که او سالها، بیمار بوده است. شبکه حقانی که به عنوان بازوی نظامی طالبان شناخته می شود، در شماری از مرگبارترین حملات به کابل دست داشته است. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما می‌گوید از سال ۲۰۰۱ ، سراج الدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی، رهبری این گروه را در دست گرفته است.