آیا ناامنی در افغانستان به کم‌ آبی هم ربطی دارد؟

کم‌آبی در افغانستان مسئولان این کشور را نگران کرده است. به همین خاطر کابل تلاش‌ها برای مدیریت آب را سرعت بخشیده است؛ از جمله احداث سد. از طرف دیگر نبود بودجه کافی و ناامنی، چالشی در برابر مهار آب به حساب می آید. وزارت دفاع افغانستان تلویحا می‌گوید بخشی از ناامنی‌ها با دخالت همسایه‌های افغانستان به خاطر آب ایجاد می‌شود. اگرچه شماری دیگر از مقام‌های افغان می‌گویند شواهد کافی و روشنی در این‌ زمینه در دست ندارند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.