بعضی معتادان در هرات افغانستان می‌گویند ایرانی‌اند

بعضی معتادان در هرات افغانستان می‌گویند ایرانی‌اند

بعضی از معتادانی که به تازگی از ایران به شهر مرزی هرات افغانستان فرستاده شده اند، می گویند ایرانی هستند. عده ای از آنها می گویند مسولان به ادعای ایرانی بودن آنها توجه نکرده اند. مسئولان کنسولگری ایران در شهر هرات اما، تابعیت ایرانی این افراد را رد کرده اند.شمار این اخراجی ها به ۴۰۰ نفر می‌رسد.

محمد قاضی زاده گزارش می‌دهد.