سازمان ملل: کمک‌هایتان را به افغانستان بیشتر کنید

سازمان ملل: کمک‌هایتان را به افغانستان بیشتر کنید

سازمان ملل از کشورهای حامی افغانستان خواسته هم کمکهایشان را بیشتر کنند و هم آن را ادامه دهند. مقامهای امور پناهندگان و امدارسانی سازمان ملل که به افغنستان رفته اند می‌گویند جنگ، بلایای طبیعی، بیکاری و نبود خدمات اولیه باعث شده مردم به دیگر مناطق افغانستان نقل مکان کنند و ابعاد گسترده آن، این جابجایی را به یکی از مشکلات عدیده تبدیل کرده‌است. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد.