بیومتریکز و حکومتداری در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیومتریک و حکومتداری در افغانستان

بیومتریک یا ثبت مشخصات افراد به طور روز افزون در افغانستان افزایش یافته است. مشخصات حدود پنج میلیون نفر از جمله نیروهای ارتش، پلیس، کارمندان دولت و مجرمین در بانک مرکزی اطلاعات افغانستان ذخیره شده است. بر اساس برنامه دولت، قرار است مشخصات تمام شهروندان افغان وارد سیستم بیومتریک شود. سوال این است که بیومتریک چیست و چه کمکی به حکومتداری در افغانستان می‌کند. سوال مهمتر دیگر اینکه کلید این بانک اطلاعات در دست کیست؟ صفی الله امین زاده از کابل گزارش می‌د‌هد.