تدابیر امنیتی برای انتخابات افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تدابیر امنیتی برای انتخابات افغانستان

افغانستان در روزهای اخیر ناآرامتر شده است. از شروع تبلیغات انتخابات پارلمانی، حدود صد نفر کشته شده اند، از جمله ۹ نامزد. دست کم دو ستاد انتخاباتی و یک مرکز توزیع شناسنامه هم هدف حمله های انتحاری قرار گرفته اند. طالبان پیشتر تهدید کرده بود که به ستادهای انتخاباتی حمله می کنند. داعش هم تهدید دیگری است.

نجما زَلا خبرنگار ما در کابل می‌گوید نگرانی های امنیتی در روز انتخابات احتمالا بر میزان مشارکت تاثیر می گذارد.