صد و پانزده میلیون دلار هزینه انتخابات مجلس افغانستان

صد و پانزده میلیون دلار هزینه انتخابات مجلس افغانستان

کمیسیون انتخابات افغانستان می‌گوید برای روز انتخابات پارلمانی، ۱۲۵ هزار کارمند را استخدام می‌کند. در کنار این ۲۱ هزار کارمند دیگر برای استفاده از سیستم انگشت‌نگاری در ۵۱۰۰ مزکز رای‌دهی کار خواهند کرد. نسرین نوا، خبرنگار ما در کابل می‌گوید کمیسیون انتخابات بودجه انتخابات پیشرو را ۱۱۵ میلیون دلار اعلام کرده که حکومت فقط یک دهم آنرا می‌پردازد.