انتخاب پارلمانی در افغانستان برگزار شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخاب پارلمانی در افغانستان برگزار شد

انتخابات پارلمانی در افغانستان با مشارکت سه میلیون نفر برگزار شد، حدود یک سوم از نه میلیون نفری که برای رای دادن ثبت نام کرده بودند. ۳۶ نفر در خشونت‌های امروز در افغانستان کشته شدند، از جمله در یک انفجار انتحاری در یک مرکز رای گیری در شمال پایتخت. قرار است فردا در شماری از مراکز، رای‌گیری ادامه پیدا کند، محل‌هایی که امکانات لازم برای انجام رای گیری در آنها فراهم نشده بود. این اولین باری است که انتخاباتی بدون حضور مستقیم نیروهای خارجی برگزار می شود. یک سوم مراکز رای گیری به دلیل نگرانیهای امنیتی بسته بوده است، از جمله دو ولایت قندهار و غزنی. آیا مشکلاتی که در انتخابات پیش آمده، اعتبار آن را زیر سئوال می برد؟ افغانستان امروز از آزمون دموکراسی چطور بیرون آمده؟

نسرین نوا از کابل گزارش می دهد.