کمیسیون انتخابات افغانستان: درباره مشروعیت آرای 'بیومتریک ناشده' تصمیم می‌گیریم

افغانستان
Image caption کمیسیون انتخابات افغانستان ۲۲ هزار دستگاه بیومتریک به مراکز رای‌دهی ارسال کرده بود

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که به زودی درباره شمارش آن دسته از برگه‌های رای تصمیم خواهد گرفت که بارکد تولید شده در دستگاه بیومتریک را روی خود ندارند.

گروهی از احزاب سیاسی نیز خواهان ابطال آرایی است که بدون استفاده از دستگاه بیومتریک به صندوق‌ها ریخته شده اند.

بعد از انگشت نگاری از رای‌دهندگان دستگاه بیومتریک بارکد ویژه برای هر رای‌دهنده می‌دهد که بر پشت اوراق رای دهی نصب می‌شود. پیش از این کمیسیون انتخابات افغانستان گفته بود آرایی که چنین بارکدی بر آنها نصب نشده، شمارش نمی‌شود.

در روز انتخابات بعد از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر فعال نبودن دستگاه بیومتریک در بعضی از مراکز و یا عدم آشنایی کارمندان با نحوه استفاده از آنها، عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که بر اساس مصوبه کمیسیون در محل‌های رای‌دهی که دستگاه بیومتریک از کار باز مانده و یا نرسیده، بر اساس فهرست رای دهندگان رای‌دهی ادامه می‌یابد.

استفاده از دستگاه بیومتریک خواست اصلی ۳۵ حزب و نهاد سیاسی بود.

امروز( دوشنبه ۳۰ میزان/مهر) نیز احزاب سیاسی خواستار ابطال آرای تکراری و نیز بی‌اعتبار اعلام شدن آرای مراکزی شد که در آنها از دستگاه بیومتریک استفاده نشده است.

آقای صیاد گفت که درباره حل این مشکل با احزاب سیاسی گفتگو خواهد کرد ولی کمیسیون انتخابات مستقلانه عمل می‌کند.

حق نشر عکس IECA
Image caption آقای صیاد گفته که درباره سرنوشت رای‌های بدون بارکد تصمیم خواهند گرفت

او گفت که درباره سرنوشت رای‌های بدون بارکد با توجه به قوانین، منافع افغانستان و زحماتی که مردم افغانستان در روند رای دهی متحمل شده، تصمیم آزادانه‌ای خواهند گرفت.

نمایندگان احزاب سیاسی نیز با اعتراض به روند برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان گفته‌اند که این انتخابات "با چالش‌ها وبی‌نظمی‌های زیادی همراه بوده که از قبل مهندسی‌شده بود."

نمایندگان احزاب اعلام کردند که پس از مشوره با مردم به زودی موقفرسمی شان را درباره انتخابات اعلام می‌کنند.

همایون جریر، عضو حزب اسلامی به بی‌بی‌سی گفت: "کمیسیون انتخابات از ابتدا برای آوردن افراد مورد نظر خود در پارلمان، برنامه ریزی کرده بود." انتخابات پارلمانی در دو روز (۲۸ و ۲۹ میزان/مهر) برگزار شد و بیشتر از ۴ میلیون نفر در آن مشارکت داشتند که ۴۵ درصد افراد واجد شرایط را تشکیل می‌دادند.