آیا ژنرال دوستم حصر خانگی شده است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا ژنرال دوستم حصر خانگی شده است؟

نزدیکان ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، می‌گویند که ارک اختیارات او را محدود کرده و به او اجازه شرکت در جلسات کابینه داده نمی‌شود. چند روز قبل هم خود آقای دوستم گفت که خانه‌نشین شده است. او که سه ماه پس از بازگشتش از ترکیه صحبت می‌کرد، از محدود شدن اختیاراتش گلایه کرد. ارگ ریاست جمهوری اما می‌گوید که آقای دوستم به عنوان معاون اول رییس جمهوری از تمامی اختیاراتش برخوردار است.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.