انتخابات پارلمانی افغانستان با یک هفته تاخیر به قندهار رسید

انتخابات پارلمانی افغانستان با یک هفته تاخیر به قندهار رسید

در افغانستان، امروز انتخابات پارلمانی در ولایت قندهار پس از یک هفته تاخیر برگزار شد. با آنکه گفته می‌شود مشارکت در این انتخابات گسترده بوده است، اما گزارش‌های زیادی هم درباره بی‌نظمی‌ها از جمله کمبود برگه‌های رای‌دهی منتشر شده است. انتخابات پارلمانی ولایت قندهار به دلیل کشته شدن ژنرال عبدالرازق، فرمانده پلیس ولایت قندهار یک هفته عقب افتاده بود.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.