راه‌اندازی سامانه هشدار حوادث طبیعی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه‌اندازی سامانه هشدار حوادث طبیعی در افغانستان

برای اولین بار اداره هواشناسی افغانستان، سیستم هشدار دهی حوادث طبیعی راه اندازی کرده است. مقام‌های افغان می‌گویند این سامانه، کمک خواهد کرد تلفات و خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی کم شود.

علی حسینی از کابل گزارش می دهد.