افزایش موارد ثبت طلاق در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش موارد ثبت طلاق در افغانستان

بر اساس آمارثبت طلاق در افغانستان در یک سال اخیر، ۲۵ درصد افزایش یافته است. برخلاف همیشه، بیشترین تقاضای طلاق در یک سال گذشته از سوی زنان بوده در حالیکه روند رسیدگی طلاق به درخواست زنان در افغانستان طولانی است و نسبت به مردان پیچیده تراست.

نسرین نوا، خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.