رئیس جمهوری افغانستان در ژنو از تلاش‌های صلح با طالبان گفت

رئیس جمهوری افغانستان در ژنو از تلاش‌های صلح با طالبان گفت

هفده سال پس از سقوط طالبان در افغانستان، این گروه همچنان سهم مهمی در ناآرامی ها و بی ثباتی کشور دارد. گروهی که می گوید مخالف حضور آمریکایی‌هاست و حاضر نیست حکومت مرکزی را به رسمیت بشناسد؛ با آمریکایی ها پای میز مذاکره می نشیند؛ اما با دولتی که اعضایش را افغانها تشکیل می دهند حاضر به مذاکره نیست. حالا اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان می گوید راه حلی در دست دارد. با کمک سازمان ملل متحد، در ژنو سوئیس بسیاری از افراد تاثیرگذار را جمع کرده تا جامعه جهانی را دور محور برنامه اش متحد کند. هرچند خودش اعتراف می کند که راه صلح، میانبر ندارد و دست کم ۵ سال زمان لازم است. اما درست در همین زمان طالبان در کابل حمله ای دیگر انجام داد.

داوود قاری‌زاده گزارش می‌دهد.