رئیس جمهوری افغانستان دو چهره مخالف پاکستان را به کابینه آورد

رئیس جمهوری افغانستان دو چهره مخالف پاکستان را به کابینه آورد

رئیس جمهوری افغانستان دو نفر از روسای پیشین اداره امنیت کشور را که به ضدیت با طالبان و پاکستان معروف هستند به سمت‌های وزیران دفاع و کشور منصوب کرده است. محمد اشرف‌غنی، امرالله صالح را به عنوان وزیر داخله و اسدالله خالد را به عنوان وزیر دفاع معرفی کرده است. پیش از این ویس احمد برمک وزیر داخله و طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع بودند. ارگ ریاست‌جمهوری گفته که وزرای جدید به خاطر تجربه امنیتی‌شان در این پست‌ها گماشته شده‌اند. این دو نفر برای اینکه به صورت رسمی وزیر شوند، باید تأیید مجلس نمایندگان افغانستان را بگیرند.

علی حسینی گزارش می‌دهد.