حمله به دو ساختمان دولتی در کابل 25 کشته به جا گذاشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله به دو ساختمان دولتی در کابل ۲۵ کشته به جا گذاشت

حمله افراد مسلح به دو ساختمان دولتی در مرکز کابل ۲۵ کشته و ۲۰ زخمی به جا گذاشت. حمله با پنج انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت فواید عامه آغاز شد و بعد گروهی از مردان مسلح وارد ساختمان این وزارتخانه و یک ساختمان دیگر شدند. تیراندازی میان مهاجمان و مأموران امنیتی در این دو ساختمان ساعت ها ادامه داشت.

خلیل نوری از کابل گزارش می دهد.