"۲۰۱۸ مرگبارترین سال برای رسانه‌های افغانستان"

"۲۰۱۸ مرگبارترین سال برای رسانه‌های افغانستان"

سال جاری میلادی، که تنها چهار روز از آن باقی مانده، مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. این یافته ی، نی NAI - نهاد حامی رسانه های آزاد در افغانستان است. این نهاد ۲۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال ۲۰۱۸ ثبت کرده، یعنی بیست درصد بیشتر از سال قبل. بر اساس این گزارش، ۲۰ خبرنگار و فعال رسانه ای در این سال کشته شدند. این نهاد، مقام های دولت را مسئول بیش از نیمی از موارد خشونت علیه خبرنگاران می داند. در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ هم گفته، حمایت از اطلاع‌رسانی در افغانستان، کافی نبوده است.

رویین رهنوش گزارش می دهد.