ثبت دو هزار شکایت از نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان

ثبت دو هزار شکایت از نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان می‌‌گوید دو هزار شکایت را در ارتباط با نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ثبت کرده است. علیرضا روحانی، دبیر این کمیسیون می‌گوید شکایت‌ها بیشتر درباره بازشماری آرایی است که ممکن است بر نتیجه نهایی انتخابات تاثیر بگذارد. رویین رهنوش گزارش می‌دهد.