دانش‌نامه هزاره؛ جلد اول، گام اول

دانش‌نامه هزاره؛ جلد اول، گام اول

در مراسمی در غرب لندن، از جلدِ اول مجموعه ۱۲ جلدی "دانش‌نامه هزاره" با حضور شماری از نویسندگان و فرهنگیان افغانستان رونمایی شد. تدوین این جلد دو سال طول کشیده است. این کتاب درباره تاریخ، جغرافیا، سیاست و فرهنگ مناطق هزاره‌نشین افغانستان است. گفت‌وگو با اسدالله شفایی، مدیر اجرایی پروژه دانشنامه هزاره.