دانش‌نامه هزاره؛ جلد اول، گام اول
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانش‌نامه هزاره؛ جلد اول، گام اول

در مراسمی در غرب لندن، از جلدِ اول مجموعه ۱۲ جلدی "دانش‌نامه هزاره" با حضور شماری از نویسندگان و فرهنگیان افغانستان رونمایی شد. تدوین این جلد دو سال طول کشیده است. این کتاب درباره تاریخ، جغرافیا، سیاست و فرهنگ مناطق هزاره‌نشین افغانستان است. گفت‌وگو با اسدالله شفایی، مدیر اجرایی پروژه دانشنامه هزاره.