اعلام تاریخ تازه برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

اعلام تاریخ تازه برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری با سه ماه تاخیر ۲۹ سرطان یا تیرماه برگزار می شود. اعضای کمیسیون انتخابات نگران بودند نتوانند در فرصت باقی مانده تا ۳۱ حمل یا فرودرین ماه، که تاریخ رسمی انتخابات ریاست جمهوری بود،اشکالات را برطرف کنند.

رویین رهنوش گزارش می دهد.