اتحادیه اروپا به افغانستان در مورد پولشویی هشدار داد

پولشویی در افغانستان

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

قرار گرفتن نام کشوری در فهرست سیاه اتحادیه اروپا به معنای تحریم بانکی آن کشور نیست

وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده است. بانک مرکزی افغانستان می‌گوید، قرار گرفتن در این فهرست اقتصاد این کشور را با خطرات جدی روبرو نمی‌کند.

صبغت‌‍الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که هفته گذشته هشدار اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان رسیده و وزارت‌ خارجه این موضوع را به بانک مرکزی ارجاع داده است.

کمیسیون اتحادیه اروپا فهرست ۲۳ کشوری که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، منتشر کرده است. افغانستان، ایران، عراق، عربستان و برخی کشورهای آفریقایی هم در این فهرست جای دارد.

معیارهایی که منجر به قرار گرفتن این کشورها در فهرست شده، نقص در استراتژی آن‌ها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

این پیشنهاد کمیسیون اروپا، باید به تصویب پارلمان و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا برسد.

بانک مرکزی افغانستان با بیان این که در حال بررسی هشدار اتحادیه اروپا است، گفته که قرار گرفتن افغانستان در این فهرست، خطرات جدی را متوجه اقتصاد این کشور نمی‌کند.

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید برای جلوگیری از وارد شدن پول های سیاه در چرخه اقتصادی و مالی، موانع بیشتری ایجاد می‌کند.

قرار گرفتن نام کشوری در این فهرست به معنای تحریم بانکی آن کشور نیست بلکه بانک‌های اتحادیه اروپا صرفا موظف می‌شوند نظارت بیشتری در مورد معاملات مالی با بانک‌های کشورهایی که در این فهرست قرار دارند، انجام دهند.

پول‌شویی فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی به پول یا ثروتی تبدیل شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست ‌آمده است و به این طریق "پول شسته شده" وارد اقتصاد می‌شود.