تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌دهد یک سوم ولسوالی‌ها دادگاه ندارند

تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌دهد یک سوم ولسوالی‌ها دادگاه ندارند

در افغانستان، مردم، در یک ‌سوم ولسوالی‌ها، به خدمات قضایی دسترسی ندارند. تحقیقات بی‌بی‌سی بر اساس مصاحبه با حدود هزار مسئول نشان می‌دهد که در بیشتر مناطق، مراکز قضایی بسته است و مسئولان بیشتر در "مرکز ولایت‌ها"، به شکایت ها رسیدگی می‌کنند. برای بیشتر مردم، نبودِ دادگاه در ولسوالی محل زندگی‌شان، دشواری‌های زیادی ایجاد کرده است.

علی حسینی، از کابل گزارش می‌دهد.