هشدار طالبان به رسانه‌های افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار طالبان به رسانه‌های افغانستان

گروه طالبان به شماری از رسانه‌های افغانستان هشدار داد که تا یک هفته دیگر تبلیغات علیه این گروه را متوقف کنند، و در غیر این صورت، در فهرست اهداف نظامی این گروه قرار خواهند گرفت. طالبان در اعلامیه‌ای گفته‌اند که این رسانه‌ها مردم را به گفته آن‌ها علیه جهاد بر می‌انگیزند. در همین حال، نی، نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان گفته مسئولیت هر مشکلی که برای خبرنگاران در افغانستان ایجاد شود، بر عهده دولت خواهد بود.

رویین رهنوش گزارش می‌دهد.