هنرمندان افغان، صد سال استقلال این کشور را جشن می گیرند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنرمندان افغان، صد سال استقلال این کشور را جشن می‌گیرند

این روزها افغانستان صدسالگی استقلال اش را از بریتانیا جشن می‌گیرد. مدرسه موسیقی افغانستان با رونمایی از ۴ قطعه حماسی به استقبال این جشن رفته. سینماگران افغان هم با راه‌اندازی جشنوازه‌ای هشت روزه، صد فیلم تاریخ افغانستان را در سینماهای کابل به نمایش گذاشته‌اند.

نسرین نوا، خبرنگار ما می‌گوید که آمادگی برای جشن استقلال افغانستان چند روزیست که با برنامه‌های هنری در گوشه و کنار شهر به چشم می‌خورد .

موضوعات مرتبط