صد سالگی استقلال افغانستان‌: امان‌الله خان بانی حرکت ترقی خواهانه ولی ناکام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صد سالگی استقلال افغانستان‌: امان‌الله خان بانی حرکت ترقی خواهانه ولی ناکام

صد سال پیش، یک شاه جوان و ماجراجو در افغانستان، با هدف کسب استقلال، در برابر بریتانیا، قدرت مسلم آن روز جهان ایستاد. در داخل افغانستان هم اصلاحاتی را شروع کرد که جامعه محافظه کار را تکان داد. او اگرچه استقلال کشورش را گرفت، ولی میدان را به روحانیون سنتی، قبایل محافظه کار و گروه‌های مسلح شورشی باخت.

فرهاد طیب نگاهی کرده به سرگذشت رهبر یک حرکت ترقی خواهانه‌ی ناکام در افغانستان: