انتخابات افغانستان؛ کارزارهای کم رونق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات افغانستان؛ کارزارهای کم رونق

در افغانستان شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است. نامزدان در آخرین روزها، تبلغات انتخاباتی را بیشتر کرده‌اند. کارزارهایی که در مقایسه با انتخابات‌های گذشته کمرنگ بوده است. بعضی از نامزدان که دو ماه برای تبلیغات فرصت داشتند، تنها در پایتخت و چند ولایت محدود برنامه‌های انتخاباتی شان را اعلام کرده‌اند.

رویین رهنوش گزارش می‌دهد.