روز جهانی بهداشت روان؛ از هر 5 افغان 2 نفر گرفتار ناراحتی‌های روانی‌اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی بهداشت روان؛ از هر ۵ افغان ۲ نفر گرفتار ناراحتی‌های روانی‌اند

بر اساس آمارهای جهانی، در میان هر ۴ نفر در جهان، یکی از آنها به بیماری روانی مبتلاست. اما وضعیت در افغانستان، بدتر از این است. آمار رسمی نشان می دهد که تقریباً نیم جمعیت این کشور به ناراحتی های روانی دچار هستند. در افغانستان از هر ۵ نفر ۲ نفر از اختلالات روانی رنج می‌برد. با وجود این تنها یک بیمارستان سلامت روانی دولتی برای کل مردم افغانستان فعالیت دارد.امروز به مناسبت روز جهانی سلامت روان، همکار ما نسرین نوا در کابل نگاهی انداخته به وضعیت صحت روان در کابل