روز بین‌المللی دختر؛ نگاه پدر و مادرهای افغان به جنسیت فرزند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز بین‌المللی دختر؛ نگاه پدر و مادرهای افغان به جنسیت فرزند

امروز یازده اکتبر، برابر است با روز بین‌المللی دختر. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ با هدف حمایت از حقوق دختران این روز را نام‌گذاری کرده؛ اقدامی برای آگاهی بیشتر از تساوی جنسیتی. این موضوع در افغانستان در سال‌های پس از حاکمیت طالبان، بیشتر مورد توجه قرار گرفته. علی حسینی، در گزارشی نگاه گذرایی انداخته به نگاه شماری از والدین افغان به داشتن دختر. او به دیدار خانواده‌هایی رفته که یکی تنها هفت پسر دارد و دیگری شش دختر.