تاخیر احتمالی در اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاخیر احتمالی در اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری احتمالاً با تاخیر اعلام خواهد شد. تا‌کنون اطلاعات یک میلیون و هفتصد‌ هزار نفر وارد بانک مرکزی اطلاعات شده است. کمیسیون می‌گوید آرایی که اطلاعات بیومتریک نداشته باشد شمرده نخواهد شد.

رویین رهنوش گزارش می‌دهد.