!اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان: شاید دو هفته دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان: شاید دو هفته دیگر!

کمیسیون انتخابات می‌گوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تاخیر اعلام خواهد شد. این کمیسیون پذیرفته که این تاخیر روی برنامه‌های بعدی و اعلام نتایج نهایی هم تاثیر خواهد گذاشت. در همین حال، شماری از گروه های انتخاباتی گفته‌اند به تاخیر چند روزه در اعلام نتایج اعتراضی ندارند و می‌گویند شفافیت برایشان مهم‌تر از سرعت است.

نسرین نوا، خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.