اتحادیه اروپا: اعلام نتایج انتخابات افغانستان نباید دعوا براه‌اندازد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتحادیه اروپا: اعلام نتایج انتخابات افغانستان نباید دعوا براه‌اندازد

کمیسیون انتخابات افغانستان می‌گوید تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، تنها در حد چند روز خواهد بود و پس از تصفیه آرای پاک از ناپاک، نتیجه بزودی اعلام خواهد شد. یک روز پس از اعلام تاخیر در انتشار نتایج، گلبدین حکمتیار، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، این تصمیم را غیر قابل قبول خوانده و گفته برای برگزاری یک انتخابات شفاف، باید یک حکومت موقت روی کار بیاید. در همین حال نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از همه طرف‌ها خواسته تضمین کنند که نتایج انتخابات، زمینه جنجال های بیشتر را فراهم نخواهد کرد.

نسرین نوا از کابل گزارش می دهد