ستاد عبدالله عبدالله: نیروهای امنیتی مهر‌و‌موم مرکز دیجیتال انتخابات را شکستند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ستاد عبدالله عبدالله: نیروهای امنیتی مهر‌و‌موم مرکز دیجیتال انتخابات را شکستند

ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله‌عبدالله گفته است که دیشب نیروهای امنیتی وزارت داخله به درخواست رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات، مهروموم مرکز دیجیتال کمیسیون انتخابات را شکسته‌اند. ستاد انتخاباتی آقای عبدالله این کار را تجاوز به شفافیت انتخابات خوانده. در واکنش، کمیسیون انتخابات افغانستان، هیئتی را برای تحقیق تعیین کرده است. وزارت داخله این ادعا را بی‌اساس دانسته است.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.