انتخابات افغانستان؛ اطلاعات تمام دستگاه‌های بیومتریک به سرور مرکزی منتقل شد

افغانستان حق نشر عکس Iec

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که اطلاعات تمام دستگاه‌های بیومتریک به سرور مرکزی منتقل و شمار آرا به یک میلیون و ۹۳۲ هزار و ۶۷۳ رسیده است.

در روزهای بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کمیسیون میزان تخمینی آرای ریخته‌شده به صندوق‌ها را در سراسر افغانستان دو میلیون و ۶۹۵ هزار و ۸۹۰ نفر اعلام کرده بود. آمار جدید نشان می‌دهد که ۷۶۳ هزار رای کاهش یافته است.

۲۲ میزان/مهر نیز این کمیسیون در یک نشست خبری گفت که بعد از وارد کردن آرای ۲۲ هزار و ۵۸۸ محل رای‌گیری به سیستم مرکزی، شمار آرای دارای اطلاعات بیومتریک به یک میلیون و ۷۳۷ هزار و ۷۸ رای رسیده است.

بعد از آن به دلیل مشکلات فنی و همچنین تنش‌ها به دلیل شکسته شدن قفل مرکز ملی جمع بندی نتایج انتخابات، روند انتقال اطلاعات از دستگاه‌های بیومتریک باقی مانده به سرور مرکز متوقف شد. این روند دیروز از سر گرفته شد.

رحیمه ظریفی، یکی از اعضای کمیسیون انتخابات امروز چهارشنبه (اول عقرب/آبان) در یک نشست خبری گفت که انتقال اطلاعات بیومتریکی تمام دستگاه‌ها به اتمام رسیده و جهت تصفیه و تجزیه به سرور مرکزی منتقل شده است.

او افزود که کار روی کارت‌های حافظه و دستگاه‌های بیومتریک مفقود شده، مقایسه معلومات از هردو مرکز نتایج فیزیکی و مرکز نتایج دیجتالی جریان دارد.

او گفت که همچنین کار برسر زمان اعلام نتایج ابتدایی، اعلام نتایج تحقیق هیأت در مورد شکستن مُهر و موم و باز شماری آرا در ولایات جریان دارد.

قرار بود نتیجه ابتدایی انتخابات افغانستان در ۲۷ میزان/مهر اعلام شود، ولی تاکنون کمیسیون قادر نشده تا نتایج را در زمان مشخص اعلام کند و مشخص نیست که نتایج چه زمانی اعلام خواهدشد. نتیجه نهایی نیز بعد از رسیدگی به شکایات در ۱۶ عقرب/آبان اعلام خواهد شد.