تلاش برای ترویج استفاده از انرژی خورشیدی در افغانستان

تلاش برای ترویج استفاده از انرژی خورشیدی در افغانستان

اداره برق افغانستان گفته برنامه پنج‌ساله استفاده از انرژی خورشیدی را تا یک ماه دیگر آغاز می‌کند. این پروژه دو هزار مگاوات برق تولید خواهد کرد. در حال حاضر نیاز افغانستان ۱۶۰۰ مگاوات است، اما تنها چهل درصد مردم به برق دست‌رسی دارند.

رویین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد.