عبدالله عبدالله: کار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در همان دور اول تمام است

عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی می گوید که نباید وقت را تلف کرد اگرچه تیم او برای تامین شفافیت، صبر پیشه کرده. آقای عبدالله البته می گوید که در دور اول کار انتخابات تمام است. انتخابات ریاست جمهوری با به خدمت گرفتن تکنولوژی بیومتریک برای تعیین هویت برگزار شد، ولی همین تکنولوژی خود تبدیل به گرهی شده که کار شمارش و اعلام نتیجه را به تاخیر انداخته. در هر صورت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید به‌زودی مرحله بازشماری و بررسی بخشی از آرا شروع می‌شود. نتایج مقدماتی انتخابات قرار بود حدود ده روز پیش اعلام شود ولی حالا به هفده روز بعد موکول شده است.

علی حسینی گزارش می‌دهد.