مصاحبه اختصاصی بی بی سی فارسی با عبدالله عبدالله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه اختصاصی بی بی سی فارسی با عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله رییس اجرایی و یکی از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گوید که این انتخابات به دور دوم نمی رود و تیم او صبر می کند تا کمیسیون انتخابات شمارش آراء را به انجام برساند. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان بازهم به تاخیر افتاده و به هفده روز دیگر موکول شده‌است. او که با زلمی خلیل زاد نماینده آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان دیدار داشته می گوید که این‌بار در گفتگوهای صلح، آتش بس و کاهش خشونت‌ها در اولویت قرار می گیرد.