مصاحبه اختصاصی بی بی سی فارسی با عبدالله عبدالله

مصاحبه اختصاصی بی بی سی فارسی با عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله رییس اجرایی و یکی از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گوید که این انتخابات به دور دوم نمی رود و تیم او صبر می کند تا کمیسیون انتخابات شمارش آراء را به انجام برساند. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان بازهم به تاخیر افتاده و به هفده روز دیگر موکول شده‌است. او که با زلمی خلیل زاد نماینده آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان دیدار داشته می گوید که این‌بار در گفتگوهای صلح، آتش بس و کاهش خشونت‌ها در اولویت قرار می گیرد.