برای اولین‌بار: گروه مین‌یابی که همه اعضای آن زن هستند

برای اولین‌بار: گروه مین‌یابی که همه اعضای آن زن هستند

بامیان در مرکز افغانستان، قرار است به زودی به عنوان اولین ولایت عاری از مین در این کشور اعلام شود. این دستاورد بی‌سابقه به همکاری تنها گروه مین‌روبان زن به دست آمده. درحال حاضر ماموریت این گروه زنان مین‌روب، پاکسازی یک منطقه کوهستانی در بامیان از وجود بمب‌های خوشه‌ای و مواد منفجرنشده است.

خلیل نوری گزارش‌می دهد.