اتهام جنایت جنگی علیه نیروی تحت حمایت سیا در افغانستان

اتهام جنایت جنگی علیه نیروی تحت حمایت سیا در افغانستان

سازمان دیدبان حقوق بشر، نیروهای افغان تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی آی ای، را به ارتکاب جرائم جنگی متهم کرده است. این سازمان بر اساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان در ولایات مختلف افغانستان می‌گوید، نیروهای قطعات خاص امنیت ملی که تحت حمایت سی‌آی‌ای هستند، تخلف های جدی از جمله کشتن غیرنظامیان در جریان عملیات‌ شبانه را مرتکب شده‌اند. دیدبان حقوق بشر از آمریکا و حکومت افغانستان خواسته تمام گروه‌هایی را که خارج از چارچوب فرماندهی نیروهای امنیتی هستند، فوراً منحل کنند.

نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد.