احتمال تاخیر دوباره اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال تاخیر دوباره اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که ممکن است باز هم اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاخیر بیفتد. این کمیسیون گفته بازشماری آرا در چهارده ولایت به دلیل اعتراض برخی ستادهای انتخاباتی آغاز نشده و برای همین، ممکن است که این کمیسیون فردا نتواند نتایج ابتدایی را اعلام کند.

نسرین نوا گزارش می‌دهد.