افغانستان انس حقانی و دو رهبر طالبان را با دو استاد آمریکایی افغانستان تبادل می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان انس حقانی و دو رهبر طالبان را با دو استاد آمریکایی افغانستان تبادل می‌کند

محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که انس حقانی، از اعضای ارشد شبکه حقانی آزاد می‌شود. شبکه حقانی متحد گروه طالبان، در بسیاری از حملات مرگبار در افغانستان دست داشته‌است.آقای غنی می‌گوید سه زندانی این شبکه برای رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان و برای زمینه‌سازی گفت‌وگوهای مستقیم صلح با طالبان آزاد می‌شوند. سفیر آمریکا در کابل از این اقدام دولت افغانستان استقبال کرده و آن‌را تصمیم شجاعانه خوانده. طالبان تاکنون واکنشی نشان نداده‌است.

علی حسینی گزارش می‌دهد.