'پیامدهای جنگ افغانستان برای کودکان؛ 'بیش از 70 درصدشان اضطراب و افسردگی دارند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامدهای جنگ افغانستان برای کودکان؛ 'بیش از ۷۰ درصدشان اضطراب و افسردگی دارند'

یک نظرسنجی تازه موسسه حمایت از کودکان که امروز همزمان با روز جهانی کودک منتشر شده نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد کودکان در افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی درگیر اضطراب‌اند. در این نظرسنجی با ۶۰۰ پدر و مادر و ۹۰ کودک در چهار ولایت افغانستان مصاحبه شده که بخش بزرگ‌شان گفته‎اند کودکان شان در راه رفتن به مکتب و فروشگاه، زمانی که نزدیک یک ساختمان دولتی و یا ایست بازرسی میشوند و یا حتی هنگام بازی با دوستانشان در بیرون، احساس ناامنی میکنند.

نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد.