نتیجه نظرسنجی: اکثرمردم افغانستان خواهان صلح با طالبانند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتیجه نظرسنجی: اکثرمردم افغانستان خواهان صلح با طالبان هستند

نظرسنجی تازه بنیاد آسیا در افغانستان نشان می‌دهد که نزدیک به۹۰ درصد مردم در این کشور از گفت‌وگوهای صلح میان دولت و طالبان حمایت می‌کنند. بیش از نیمی از مصاحبه‌شوندگان هم گفته‌اند که به نتیجه گفتگوهای صلح امیدوارند. این ارزیابی بر اساس مصاحبه با نزدیک به ۱۸ هزار نفر از افرادی که بالاتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، تهیه شده و حدود پنجاه درصد شرکت‌کنندگان آن زنان هستند.

نسرین نوا، از کابل گزارش می‌دهد.