کشته شدن پزشک ژاپنی که عمرش را وقف افغانستان کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشته شدن پزشک ژاپنی که عمرش را وقف افغانستان کرد

تتسو ناکامورا، یک پزشک ژاپنی که بیشتر عمرش را وقف بهبود زندگی افغان‌ها کرده بود، در نتیجه یک حمله مسلحانه در شرق افغانستان کشته شد. دولت افغانستان حمله به او و همکارانش را تقبیح کرده است.

علی حسینی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط